สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน รับสมัครบุคคล เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 1 อัตรา

            สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ  จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566- 30 กันยายน 2567 โดยผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษา ในระดับไม่น้อยกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีและไม่เกิน 50 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น  มีใบอนุญาตขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ฯลฯ
            ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 479 หมู่ 2 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0 5471-9439 ต่อ 11
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar