สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน รับสมัครบุคคล คัดเลือกเข้ารับการจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา

                      สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  1 ตำแหน่ง ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่ 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไปแม่บ้าน 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ภารโรง 1 ตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566- 31 ธันวาคม 2566  โดยผู้สมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน เลขที่ 4/5 ถนนรอบเมืองตะวันตก ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน - 22 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ  โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0 5470 246 ต่อ 12
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar