สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ  จำนวน 15 อัตรา

             สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา ค่าตอบแทนขั้นต่ำ 18,000 บาท ประกอบด้วย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา นักวิชาการประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 อัตรา นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 7 อัตรา นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.enconfund.go.th  โทรศัพท์ 02 158 1460 ในวันและเวลาราชการ
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar