นางรัตนาพรรณ อุดมีมั่ง (ครูหนูนา) ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 จังหวัดน่าน

นางรัตนาพรรณ  อุดมีมั่ง  (ครูหนูนา)
 ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 
ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 จังหวัดน่าน 
ผลมีดีเด่น : ตัวแทนครูร่วมประชุมสภาครูอาเซียน +1 ที่บรูไนดาบุสซาลาม ,รางวัลคุรุสภาระดับดีเด่นพร้อมเข็มทองคำ,คุรุสภาสดุดีชนะเลิศระดับเหรียญทอง OBECAWARDS,ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทยดีเด่น อันดับ 2 เทคนิคปฏิบัติการเคมีย่อส่วน ,เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน STEM และ PACCON ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Attachments area


image วิดีโอ

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar