นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ (หมอบอย) ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 จังหวัดน่าน

นายแพทย์พงศ์เทพ  วงศ์วัชรไพบูลย์ (หมอบอย)  นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลน่าน  
ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563  
ผลงานดีเด่น ร่วมขับเคลื่อนให้เทศบาลเมืองน่าน เข้าชุมชนปลอดภัยระดับโลก 
ร่วมขับเคลื่อนงานประเพณีปลอดเหล้า เช่นงานแข่งเรือปลอดเหล้าจังหวัดน่าน 
เป็นทีมสอบสวม ควบคุมโรค และทีมโฆษกในการจัดการควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 


image วิดีโอ

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar