#NBT NORTH จังหวัดน่าน จัดงาน Nan Coffee Forum 2023 “Connecting Coffee Lovers” ขับเคลื่อนกาแฟน่าน สร้างผลผลิตมูลค่าสูง สร้างรายได้ยั่งยืนแก่เกษตรกร

#NBT NORTH จังหวัดน่าน จัดงาน Nan Coffee Forum 2023  “Connecting Coffee Lovers” ขับเคลื่อนกาแฟน่าน สร้างผลผลิตมูลค่าสูง สร้างรายได้ยั่งยืนแก่เกษตรกร


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar