ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่มอบวัสดุสร้างห้องเรียนชั่วคราวโรงเรียนนันทจริมเขตศึกษา อำเภอแม่จริม ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่มอบวัสดุสร้างห้องเรียนชั่วคราวโรงเรียนนันทจริมเขตศึกษา อำเภอแม่จริม ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar