สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด ระหว่างสสจ.น่าน กับ แผนกสาธารณสุขแขวงไซยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด ระหว่างสสจ.น่าน กับ แผนกสาธารณสุขแขวงไซยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตย  ประชาชนลาว


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar