สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 19 รายการ

                     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้รับแจ้งจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ว่ามีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันประมูล  จำนวน 19 รายการ ทั้งนี้จะทำการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา  โดยจะทำการขายทอดตลาด ในวันที่ 11 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและดูพัสดุดังกล่าวได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  ตั้งแต่ 09.30 – 10.00 น. ในวันที่ 11 กันยายน 2566 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โทร 054-716418
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar