กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ลำน้ำว้า อ.เชียงกลาง ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง ช่วง 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคมนี้

         กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ เนื่องจากได้ติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า มีอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ตอนบนของประเทศไทย เวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนลาว ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง จึงจะทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ชายฝั่งอันดามัน มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2564 และได้ประเมินสถานการณ์น้ำหลากจากฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) รวมทั้งได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำ พบว่าพื้นที่จังหวัดน่านมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และระดับน้ำลำน้ำว้า อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบให้น้ำล้นตลิ่งและท่วมขังบริเวณที่ลุ่มต่ำ ในช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2564
          ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือใกล้ลำน้ำ ให้เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ อีกทั้งให้ประชาชนในพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซม แนวกันบริเวณริมแม่น้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับน้ำหลาก ป้องกันน้ำท่วมชุมชน ซึ่งหากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่สามารถแจ้งข้อมูลได้ ทางโทรศัพท์ 0 5471 6174-5

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar