สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน ประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของเจ้าพนักงานของรัฐให้สาธารณชนทราบ

       สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน ประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของเจ้าพนักงานของรัฐให้สาธารณชนทราบ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 5 ถนนน่าน-พะเยา อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. จำนวน 9 ราย ดังนี้
1.นายสามารถ วงค์เลียบ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
2.นายช่วย นิลคง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพระบาทเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
3.นายจรัญ ต่างใจ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
4.นายกิตติกร กุมมาละ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
5.นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
6.นายสุรชัย สุวรรณชัยรักษ์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
7.ร.ต.ต.แดน ถาเมือง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 4 พฤษภาคม 2564
8.นายอรุณ สุฤทธิ์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

9.นายประสิทธิ อุปจักร์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
       

ทั้งนี้ ภายหลังพ้นกำหนดเวลาการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ ดังกล่าว หากผู้ใดต้องการขอตรวจดูบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบให้มีการร้องขอเป็นหนังสือต่อผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่านได้
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar