กรมทางหลวง ขยาย 4 ช่องจราจร ตอนบ้านสองแคว – น่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งภาคเหนือ

       สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้รับแจ้งจากกรมทางหลวง ว่าได้มีโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1091 สาย พะเยา – น่าน ตอนบ้านสองแคว – น่าน ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง เป็น 4 ช่องจราจร ระหว่าง กม.116+000 – กม.134+827 ระยะทางประมาณ 18.827 กิโลเมตร จะเริ่มต้นสัญญาใน วันที่ 21 กันยายน 2564 และสิ้นสุดสัญญา วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ระยะเวลาการก่อสร้าง 780 วัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งภาคเหนือ โดยขอให้ประชาชนในพื้นที่ เพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar