ผลการตัดสินการประเมินและคัดเลือก สวท.และส.ปชส.ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2564

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้จัดการประเมินและคัดเลือกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด (ส.ปชส.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2564 โดยคัดเลือกจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ซึ่งคณะกรรมการตัดสินการประเมินและคัดเลือกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด (ส.ปชส.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2564 ได้ตัดสินการประกวดเรียบร้อยแล้ว มีผลการตัดสินมีดังนี้
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ดีเด่น ระดับเขต
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด (ส.ปชส.) ดีเด่น ระดับภาค
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar