น่าน จัดแสดงพระธรรมเทศนา และพิธีสวดพระอภิธรรม ในพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมนันทโสภณ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6

น่าน จัดแสดงพระธรรมเทศนา และพิธีสวดพระอภิธรรม ในพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมนันทโสภณ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2566) เวลา 19.00 น. ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จัดแสดงพระธรรมเทศนา และพิธีสวดพระอภิธรรม ในพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมนันทโสภณ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ณ เมรุปราสาทวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร โดยมีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานฝ่ายฆราวาส
ทั้งนี้โดยมีกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณพระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณธาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ณ เมรุปราสาทวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร และเมรุปราสาทฌาปนสถานลอมเชียงของ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ระหว่าง วันที่ 1–7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 และมีการแสดงพระธรรมเทศนา และพิธีสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ 1-5 ก.ค. 66 เวลา 19.00 น.เป็นต้นนไป โดยในวันที่ 6 ก.ค. ่66 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุปราสาท วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

สำหรับประวัติพระธรรมนันทโสภณ ฉายา คุณธาโร อายุ 88 ปี พรรษาได้ 69 ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 พระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่าน เป็นที่ปรึกษาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำจังหวัดน่าน เป็นที่ปรึกษาประธานอำนวยการศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดน่าน โดยในปีพ.ศ. 2543 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดน่าน ปี พ.ศ.2555 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่าน ปีพ.ศ.2561 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 สมณศักดิ์ ในปี 2547 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้น เทพ ที่ พระเทพนันทาจารย์ บริหารศาสนกิจ นิวิฐธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี และในปี พ.ศ.2550 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้น ธรรม ที่ พระธรรมนันทโสภณ วิมลศีลาจาร ไพศาลศาสนกิจธาดา วรธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม
Tag