การประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดน่าน To Be Number One ครั้งที่ 1 / 2567 มุ่งเน้นสู่ระดับยอดเพรชในปีต่อไป

           วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น6 ศาลากลางจังหวัดน่าน  นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2567 ทั้งนี้ To Be Number One จังหวัดน่าน เลื่อนสถานะเป็นระดับเงินปีที่ 2 ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปรายงาน การประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดน่าน (TO BE NUMBER ONE) ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 22 กันยายน 2565 

      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เลขานุ การโครงการฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานโครง การ TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นการดำเนินการตามหลักยุทธศาสตร์หลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยม ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจแก่เด็กและเยาวชนและยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการสร้างกระแส สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจการสร้างการพัฒนาเครือข่าย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน อาทิ การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่เยาวชนชื่นชอบ เต้น ร้อง กีฬาฯ รณรงค์ผ่านสื่อ Social ต่างๆ ประกวดคลิปสั้นหัวข้อ “เด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”บูรณาการกิจกรรมร่วมกับงานภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้โดยมียุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ให้สมาชิกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ร่วมรณรงค์ “ลด ละ เลิกเหล้าเข้าพรรษา” การใส่เสื้อ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพุธ ทั้งนี้กิจกรรมยุทธศาสตร์ระดับภาคเหนือได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับภาค วันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน เข้าร่วม4 ทีมทีมชมรมฯ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร/สตรีศรีน่าน/ท่าวังผาพิทยาคม/นาน้อย ผลการประกวดกิจกรรมเยาวชนจังหวัดน่านไม่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบระดับประเทศ โดยภายหลังจากที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้สรุปผลการดำเนินโครงการ2566 และแผนการดำเนินการ TO BE NUMBER ONE ในปี2567 เสร็จสิ้นแล้วนั้น คณะกรรมการโครงการอำเภอและชุมชนภูมิภาคจังหวัดน่าน ทั้ง 15 อำเภอ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและสรุปผลและการดำเนินงานโครงการและแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2567 โดยจะได้วางแผนปฎิบัติตัวชี้วัดจังหวัดน่านสู่จังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับยอดเพชร ในปีงบประมาณ 2567 ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag