สบช.สัญจร ร่วมทำ MOU กับ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในเขตสุขภาพที่ ๑ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ที่ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในเขตสุขภาพที่ ๑ ( เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา แพร่ ) โดยมี ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในเขตสุขภาพที่ ๑ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสาธารสุขสิรินธร เข้าร่วมด้วย

 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถาบันพระบรมราชชนกให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง แนะแนวการศึกษาและสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สร้างเครือข่ายสถาบันกับโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 1 – 12 และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ สร้างเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างสถาบันกับสถานศึกษาต่าง ๆ ในทุกเขตสุขภาพ และเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในท้องถิ่นที่ห่างไกล ท้องถิ่นทุรกันดารได้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครสามารถติดตามรายละเอียการสมัคร

เพจ Facebook : https://www.facebook.com/pi.admission

เว็บไซต์ : https://admission.pi.ac.th/

หรือโทร 098-9725953, 092-2967352, 084-3846782, 089-8627449

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน – ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag