พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บริษัท ตรัยคุณธรรม จำกัด อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวาย ณ วัดบุญยืน พระอารามหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บริษัท ตรัยคุณธรรม จำกัด อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวาย ณ วัดบุญยืน พระอารามหลวง

วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.19 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บริษัท ตรัยคุณธรรม จำกัด โดยนายพชร พูลเจริญภักดี นำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลในถ้วนไตรมาส ณ วัดบุญยืน พระอารามหลวง ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอเวียงสา พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ได้มีผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจจัย บำรุงและบูรณะพระอาราม ทำบุญกฐินพระราชทานฯ ประจำปี 2566 ได้ร่วมบริจาคทรัพย์ โดยได้ปัจจัยจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 422,000 บาท เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอาราม

สำหรับวัดบุญยืน พระอารามหลวง ตั้งอยู่บนถนนเจ้าฟ้า ตำบลกลางเวียง บริเวณใจกลางเมืองเวียงสา ตรงข้ามกับเทศบาลตำบลเวียงสา เป็นวัดประจำอำเภอเวียงสา มีอายุกว่า 200 ปี สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2329 โดยพญาเวียงป้อ และให้นามว่า “วัดบุญนะ” ครั้นต่อมาในรัชสมัยของเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 55 ได้เสด็จประพาสเวียงสา ทรงเห็นว่าวัดบุญนะคับแคบ ไม่อาจขยายให้กว้างขวางได้ จึงให้ย้ายวัดมาสร้างใหม่ และพระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดป่าสักงาม” ต่อมา เมื่อ พ.ศ. 2343 โปรดให้สร้างพระวิหารและสร้างพระพุทธรูปประธานในวิหารปางประทับยืน ขนาดสูง 8 ศอก จึงเปลี่ยนชื่อเรียกจาก “วัดป่าสักงาม” เป็น “วัดบุญยืน” ตามลักษณะพระพุทธรูปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ วิหาร ซึ่งเป็นศิลปะล้านนา หลังคาลดหลั่นสามชั้น พระประธานภายในวิหารเป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนเปิดโลกอยู่ในพระอิริยาบถยืน ห้อยพระหัตถ์สองข้างลงตามปกติ เหมือนประทับยืน แต่แบฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองออกไปข้างหน้า ประตูวิหาร ประกอบด้วยบานประตูไม้สักแกะสลักลวดลายสามชั้น เป็นภาพพระอินทร์ประทับบนดอกบัวและพระพรหมประทับอยู่บนช้างเจ็ดเศียร
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag