น่าน จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย และแข่งขันกีฬา (ประเภทฟุตบอล) มุ่งให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะทางด้านกีฬา

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย และแข่งขันกีฬา (ประเภทฟุตบอล) โดยมี นางปริชญา มิ่งเชื้อ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยครูผู้ฝึกสอน บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และนักเรียนเข้าร่วมด้วย

 

โดยการส่งเสริมการออกกำลังกาย และแข่งขันกีฬา (ประเภท ฟุตบอล) มีส่วนช่วยให้เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในกีฬาฟุตบอล หันมาเล่นกีฬาฟุตบอลได้อย่างถูกวิธี และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ ทำให้มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง และพัฒนาความสามารถด้าน กีฬาฟุตบอลให้ดียิ่งขึ้น หากได้รับการสนับสนุน ให้มีการฝึกฝนจนไปสู่ ระดับแข่งขันต่อไป ก็สามารถสร้างชื่อเสียงตั้งแต่ระดับท้องถิ่น สถานบัน รวมไปถึงระดับชาติต่อไป

 

กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อ มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะทางด้านกีฬา ประเภทฟุตบอล ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาฟุตบอล อีกทั้ง ผู้เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะกีฬาประเภทฟุตบอล ให้มีความชำนาญยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ ต่อไปได้ในอนาคต

 

ทั้งนี้การจัดโครงการ ฯ มีเด็กและเยาวชน อายุ 6 ปี ถึง 12 ปี เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ครูผู้ฝึกสอน บุคลากรที่สนใจเข้าร่วม จำนวน 50 คน โดยเทศบาลเมืองน่านได้สนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนิน โครงการ ฯ จำนวน 50,000 บาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การสนับสนุนวิทยากร เสื้อกิจกรรม จำนวน 250 ตัว และลูกฟุตบอลจำนวน 200 ลูก ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ให้การสนับสนุนสนามฟุตบอลสำหรับการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล และโรงเรียนทั้ง 12 โรงเรียน ให้การสนับสนุนนำเด็กเข้าร่วมโครงการ ฯ ในครั้งนี้

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน – ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม
Tag