การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และ เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว แถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดน่าน

          วันที่7 ธันวาคม 2566 ณ จุดชมวิว 1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และ เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว จัดงานแถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดน่าน ทั้ง 7 อุทยาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ไปยังนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปได้ทราบ และรู้จักกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้ง 7 แห่งในพื้นที่จังหวัดน่านมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติของจังหวัดน่านมากยิ่งขึ้น ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนี้
         นายโยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานน่าน กล่าวว่า จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดที่มีความอุดม สมบูรณ์ด้วยต้นทุนทางทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ผนวกกับอัธยาศัยไมตรีที่เป็นมิตรของผู้คน ทำให้จังหวัดน่านจึงเป็นหมุดหมายปลายทางของการเดินทางท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างช่วงฤดูหนาวที่มีอากาศเย็นสบาย ธรรมชาติมีความสวยงาม มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายเช่น กิจกรรมการเที่ยวเชิงธรรมชาติภายใน
อุทยานแห่งชาติ การดูดาว ชมนก ล่องแก่ง เดินป่า เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ สัมผัส และเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวด้านต่างๆ อีกทั้งจังหวัดน่านยังมีข้อได้เปรียบจากจังหวัดอื่น ๆ คือ การมีอุทยานแห่งชาติในจังหวัดน่านถึง 7 แห่ง ซึ่งอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งต่างมีความสวยงาม มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวต่างกันไป ทำให้จังหวัดน่านได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเยือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติของจังหวัดน่านแล้ว ยังจะเป็นการช่วยสร้างงาน 
สร้างรายได้แก่ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีรวมถึงยังเป็นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ และการมีส่วนร่วมการจัดการอุทยานแห่งชาติ ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังมาถึงนี้ ทางอุทยานแห่งชาติทั้ง 7 แห่งของจังหวัดน่าน จึงได้เตรียมความพร้อมสำหรับเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ไปยังนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ได้ทราบและรู้จักกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้ง 7 แห่งในพื้นที่จังหวัดน่านมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติของจังหวัดน่านมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องททท.ส านักงานน่าน ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จัดกิจกรรม “ผู้พิชิต 1715 ดอยภูคา” รับใบ Certificate Limited Edition เมื่อท่านเดินทางมายังจุดชมวิว 1715 ถ่ายรูปของท่านคู่กับป้ายจุดชมวิวดอยภูคา 1715 และน าภาพถ่ายดังกล่าวไปแสดงเพื่อรับใบ Certificate Limited Edition “ผู้พิชิต 1715 ดอยภูคา” ณ ททท.สำนักงานน่าน ในวันและเวลาราชการ (ยกเว้นวันพุธ) และ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ - จนกว่าใบ Certificate จะหมด (มีจำนวนจำกัด) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ททท. ส านักงานน่าน โทร. 054 711 217-8 โทรสาร 054 711 219  Facebook Page : TAT NAN ททท.สำนักงานน่าน LINE@ : tat.nan
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อำเภอ ปัว จังหวัดน่าน โทร. 082-1941349 Facebook Page : อุทยานแห่งชาติดอยภูคา – Doi Phu Kha National Par
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม
Tag