การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่านจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ภายใต้งาน NAN MUSIC 2022

                           ที่ ข่วงน้อย (ด้านข้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว) เทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิด กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ภายใต้งาน NAN MUSIC 2022  โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่านร่วมกับจังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน กำหนดร่วมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดน่าน โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมดนตรี Nan Music 2022  ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.30 น. เพื่อเป็นการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นช่วงที่จังหวัดน่านเริ่มมีอากาศที่หนาวเย็น มีความพร้อมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัดวาอารามที่สวยงาม อัธยาศัยที่เป็นมิตรไมตรีของคนน่านที่พร้อมให้การยินดีต้อนรับผู้มาเยือนเพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคนไทย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานคร และในพื้นที่ปริมณฑล ซึ่งมีวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 16 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ให้มีการเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดน่านเพิ่มมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจภายในจังหวัดน่านได้เป็นอย่างดี
                           นายโยธิน  ทับทิมทอง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานน่าน เปิดเผยว่า ททท. สำนักงานน่านร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดน่าน กำหนดจัดงานดนตรีน่าน ประจำปี 2565 หรือ Nan Music 2022 ณ บริเวณข่วงน้อย (ด้านข้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว) เทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งมีการนำเสนอดนตรีที่มีความหลากหลาย ทั้งดนตรีพื้นเมืองจากกลุ่มเยาวชนของจังหวัดน่าน ดนตรีแจ๊ส โฟล์ค และบลูส์  รวมถึงการจัดแสดงสาธิต DIY งานฝีมือ งานศิลปะแขนงต่าง ๆ ที่จัดแสดงภายในงาน เพื่อสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดน่าน ว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะ วัฒนธรรม และความสร้างสรรค์  อีกทั้งยังเป็นการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นช่วงที่จังหวัดน่านเริ่มมีอากาศที่หนาวเย็น มีความพร้อมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีวัดวาอารามที่สวยงาม ชาวน่านมีอัธยาศัยที่เป็นมิตรไมตรีที่พร้อมให้การยินดีต้อนรับผู้มาเยือนเพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag