น่าน - เปิดเทศกาลกาแฟน่าน เชื่อมสัมพันธ์คนรักกาแฟ สร้างการรับรู้กาแฟน่านแก่ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว เชื่อมโยงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ

ที่ลานข่วงน้อย ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลกาแฟน่าน เชื่อมสัมพันธ์คนรักกาแฟ พร้อมด้วยนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน ชุมชนผู้ปลูกกาแฟ ร่วมกิจกรรม

โดยที่จังหวัดน่านถือเป็นแหล่งผลิตกาแฟที่สำคัญ เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่า 700 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชัน มีอากาศหนาวเย็นซึ่งเหมาะสำหรับเพาะปลูกกาแฟ โดยจังหวัดน่านได้กำหนดให้กาแฟเป็นสินค้าด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัด มีนโยบายให้ส่งเสริมการเพาะปลูกครบวงจร มีเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ จำนวนกว่า 1,000 ครัวเรือน เป็นพื้นที่เพาะปลูกกาแฟ จำนวน 11,443 ไร่ เนื้อที่ให้ผลผลิต 9,197 ไร่ ผลผลิต 2,422 ตัน โดยสายพันธุ์ที่ปลูกมากที่สุด คือ สายพันธุ์คาร์ติมอร์ นอกจากนี้ยังมีสายพันธุ์พิเศษ คือ สายพันธุ์เกอิชา สายพันธุ์จาว่า สายพันธุ์ทริปปิกา สายพันธุ์เซเลนา และสายพันธุ์เยลโล่เบอบอล ส่วนใหญ่พบที่บ้านมณีพฤกษ์ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง ซึ่งการปลูกกาแฟเกษตรกรจะปลูกแซมต้นไม้ในสวนผลไม้ ไม้ยืนต้น และในพื้นที่ป่าชุมชนต้นน้ำ และการปลูกพืชกาแฟยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่จังหวัดน่านให้ความสำคัญเนื่องจากช่วยบรรเทาการบุกรุกทำลายป่าเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยวและลดการใช้สารเคมีภาคการเกษตร

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้กาแฟน่านแก่ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดน่านอย่างมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านจึงร่วมกับกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟน่าน หน่วยงานภาคี ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดงานเทศกาลกาแฟน่าน เชื่อมสัมพันธ์คนรักกาแฟ ในระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม 2566 โดยให้เป็นพื้นที่ในการจัดแสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟน่าน และนิทรรศการ องค์ความรู้ทางด้านกาแฟ ภายในงานประกอบไปด้วยซุ้มร้านค้าและนิทรรศการของกลุ่มผู้ผลิต แปรรูปกาแฟ ของสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชน โดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการระดมพลคนกาแฟจากชุมชนต่างๆ ที่ร่วมมือกันพัฒนาโซ่อุปทานการผลิตกาแฟน่านให้สามารถแข่งขันและมีคุณภาพด้วยมาตรฐานการผลิต สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่บริโภค รวมถึงการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้กาแฟน่านแก่ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว ให้มีการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของกาแฟจังหวัดน่าน ให้เป็นที่รู้จักและการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายให้มากขึ้นทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag