รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อหารือ ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีแข่งเรือและ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เข้าพบนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ที่ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดน่าน เพื่อหารือประเด็นต่างๆดังนี้ การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีโครงการที่จะเข้าไป ส่งเสริมจังหวัดที่มีประเพณีสำคัญ ซึ่งจังหวัดน่านมีประเพณีการแข่งเรือ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอด ซึ่งในปีนี้จังหวัดน่าน จะมีการแข่งขันเรือ 11 สนาม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2566 เริ่มไปแล้ว 1 สนามที่อำเภอท่าวังผา และจะมีการจัดแข่งขัน ชิงถ้วยพระราชทาน ในวันที่ 23-24 กันยายน 2566 โดยเทศบาลเมืองน่านเป็นเจ้าภาพ และวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 จะมีการแข่งเรือ พร้อมกฐินพระราชทาน ที่วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะจัดเวทีเสวนาองค์ความรู้เรื่องเรือแข่ง และจะเชิญจังหวัดที่มีประเพณีการแข่งเรือมาร่วมเวทีด้วย

รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมมุ่งเน้นอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา และประเพณีพื้นบ้าน โดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์ และประเพณีลอยกระทง จะมุ่งเน้นให้เป็นเทศกาลนานาชาติให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลเพื่อเป็นหมุดหมายให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทาง เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ในช่วงเวลาดังกล่าว ในเมืองสำคัญที่มีการจัดประเพณีอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ขณะเดียวกัน ยังส่งเสริม ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยในจังหวัดน่านมีถึง 11 กลุ่มชาติพันธุ์ ในปีที่ผ่านมา จังหวัดน่านได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมอิ้วเมี่ยนโลกได้อย่างยิ่งใหญ่

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริม 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำทั่วประเทศ จังหวัดน่านได้ถูกเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็น 1 ตลาดบกโดยเลือกใช้ข่วงน้อยเป็นสถานที่ส่งเสริมตลาดบก มีการนำเรือแข่งหัวพญานาคตั้งไว้เป็นสัญลักษณ์ โดยข่วงน้อยเป็นบริเวณเดียวกับข่วงเมืองและถนนคนเดินจังหวัดน่าน ทุกวันศุกร์-เสาร์และอาทิตย์จะมีกิจกรรมถนนคนเดินและมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง ให้ประชาชนได้เลือกชม ชิม และซื้อกลับไปฝากญาติมิตร

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าจังหวัดน่านกำลังขับเคลื่อนเมืองสู่การเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ซึ่งจะเร่งสร้างเครือข่ายให้ถึงพื้นที่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นจึงต้องอาศัยกระทรวงวัฒนธรรมเข้ามาให้ความร่วมมือให้ความรู้กับคนในพื้นที่ ขณะเดียวกันประเพณี วัฒนธรรมต่างๆในจังหวัดน่าน ก็เป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ โดยเฉพาะประเพณีแข่งเรือ ที่คนผูกพันกับสายน้ำ มีพระสงฆ์และวัดเป็นจุดศูนย์กลาง น่านยังมีชนเผ่า 11 ชนเผ่า มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็น นอกจากนี้ยังมีงานสำคัญอีกหลายงาน ในส่วนของวันสงกรานต์นั้น ทุกวันที่ 13 เมษายน ทุกปี ที่วัดสวนตาล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะพระราชทานน้ำสงฆ์และผ้าไตร เทศบาลเมืองน่านเป็นเจ้าภาพจัดงาน ขณะที่วันที่ 15 เมษายนของทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชทานน้ำสงฆ์และผ้าไตร ที่วัดมิ่งเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นเจ้าภาพ โดยในปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน จะจัดกิจกรรมสงกรานต์ที่บริเวณข่วงเมือง

สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน-ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม
Tag