จังหวัดน่านโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่านมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด มีอาชีพสามารถสร้างรายได้ ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  วันที่ 13 กันยายน2566  ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลาง จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดเพื่อการป้องกันยาเสพติดพื้นที่จังหวัดน่าน พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่าน ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดเพื่อการป้องกันยาเสพติด พื้นที่สำนักงาน ปปส. ภาค 5 และแจ้งให้จังหวัด คัดเลือกผู้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้ารับการฝึกอาชีพ ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อายุ 18 ปี ขึ้นไป เข้ารับการพัฒนาฝีมืออาชีพช่างตัดผมสุภาพบุรุษ และอาชีพล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ในระหว่างวันที่ 26 - 31 มีนาคม 2566 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดน่านมีผู้เข้าร่วมฝึกอาชีพจำนวน 9 คน 
         ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่าน ได้รับการประสานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ว่า มีผู้ที่ประสงค์ขอรับอุปกรณ์ประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 1 ราย คือ นาย นนทนันท์ (ขอสงวนนามสกุล) บ้านเด่นพัฒนา ตำบลเป๊อ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ประกอบด้วย 
1.เครื่องเป่าลม ขนาด 600 วัตต์
2.เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 100 บาร์
3.แคล้มออนมิเตอร์ (คลิปแอม) แบบดิจิทัล
4.ผ้าใบล้างแอร์ ขนาด 2X3 เมตร
5.ไขควงแฉกด้ามยาง ขนาดความยาว 6 นิ้ว
6.ไขควงแบนด้ามยาง ขนาดความยาว 6 นิ้ว
7.ปะแจหกเหลี่ยม
8.ไขควงเทสไฟ
9.สายยาง ขนาด 4 หุน
10.กล่องใส่เครื่องมือ 14 inch#08 (ยxก)
11.ชุดบานแฟร์ (มีดคัทเตอร์ตัดท่อ,ตัวขยายและตัวตอกขยาย,บานแฟร์)
12.เกจวัดน้ำยาพร้อมสาย36นิ้ว R -32 (ใช้กับR-410 A,R134 A)
13.ชุดเชื่อมขนาดเล็กพร้อมเกจ
       ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด มีอาชีพ สามารถสร้างรายได้ ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด มีความรู้เท่าทันเกี่ยวกับยาเสพติด มีการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม
Tag