อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร เยี่ยมชมวัฒนธรรมน่าน แวะช้อปสินค้าชุมชน ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน อ.เมืองน่าน

อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร เยี่ยมชมวัฒนธรรมน่าน แวะช้อปสินค้าชุมชน ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน อ.เมืองน่าน

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายนายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน และคณะ เยี่ยมชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม บริเวณข่วงเมืองน่าน ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน หลังจากเดินซื้อของถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านแล้ว มักจะมานั่งรับประทานบริเวณขันโตกที่จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมสัมผัสอากาศหนาวในช่วงนี้ และชมความงดงามของวัดภูมินทร์ และวัดช้างค้ำ ในยามค่ำคืน ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง

การมาจังหวัดน่าน ของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร และคณะในครั้งนี้ ได้เยี่ยมชมถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน เลือกซื้อสินค้าชุมชน อาทิ ผ้าสไบลายน้ำไหล ซึ่งลายน้ำไหลถือได้ว่า เป็นลายผ้าอัตลักษณ์น่าน ซึ่งทางจังหวัดน่าน ได้ประกาศให้ “ลายน้ำไหล” เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัด ซึ่งเป็นศิลปะการทอผ้าด้วยมือ มีลักษณะหยัก เหมือนคลื่นของสายน้ำที่กำลังไหลเป็นทางยาว จึงถูกเรียกว่าลายน้ำไหล เป็นลายผ้าที่มีอายุเก่าแก่กว่า 150-200 ปี นอกจากนี้ยังได้เลือกซื้อเสื้อผ้าพื้นเมือง ผ้าปักชนเผ่า อาหารพื้นเมือง และสินค้าโอทอป เป็นต้น และชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองน่าน ที่จัดแสดงชุดการแสดงฟ้อนล่องน่าน และการแสดงชุดต่าง ๆ ให้รับชม

ทั้งนี้ยังเป็นการร่วมหาแนวทางกับคนในชุมชนพื้นที่ เพื่อการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ที่มุ่งเน้น ดึงความโดดเด่นและความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ นำมาเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ ช่วยให้เศรษฐกิจมีความคึกคัก และดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag