น่านนักร้องจาก อบต.ปอน คว้ารางวัลชนะเลิศนักร้องนำ ในงานประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2567

                 ที่เวทีกลาง งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2567 จังหวัดน่าน โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน จัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2567 โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัล โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสมชาย เกตะมะ ท้องถิ่นจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ และกองเชียร์จากแต่ละ อปท.เข้าชมและเชียร์ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก
                 สำหรับการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นถึงบทเพลงลูกทุ่ง ซึ่งเป็นบทเพลงที่ผูกพัน กับคนไทยและสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน และยังเปิดโอกาสให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริมเพลงไทยลูกทุ่ง จึงได้จัดให้มีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลประเภทร้องนำ และประเภทหางเครื่อง ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2567 ขึ้น โดยมีผลการประกวดดังนี้ ประเภทร้องนำ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสกล  เกียรติมีแสง จากอบต.ปอน อำเภอทุ่งช้าง ในบทเพลงขอบคุณแฟนเพลง ได้รางวัลเงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายวิวัฒน์ สถานอุ่น จากอบต.นาซาว อำเภอเมืองน่าน ในบทเพลงน้ำตาอิสาน ได้รางวัลเงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายหวล ถุงเสน จากอบต.ริม อำเภอท่าวังผา ในบทเพลงนกน้อย ได้รางวัลเงินสด 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ นายวิวัฒน์ สถานอุ่น จากอบต.นาซาว อำเภอเมืองน่าน ในบทเพลงน้ำตาอิสาน ได้รับเงิน 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ส่วนรางวัลประเภทหางเครื่องรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมมะแข่นหอมเมืองลี อบต.เมืองลี อำเภอนาหมื่น ได้รางวัลเงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมอบต.น้ำเกี๋ยน จากอบต.น้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง ได้รางวัลเงินสด 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสวด100% อบต.สวด อำเภอบ้านหลวง ได้รางวัลเงินสด 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม
Tag