น่าน ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พระชยานันทมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยมีผู้บรรพชาสามเณร 36 รูป


พิธีบรรพชา ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 2 เมษายน 2567 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมทางศาสนาแก่เยาวชนได้ยึดมั่นในคุณธรรมและนำไปปฏิบัติ ตลอดจนเป็นพุทธศาสนทายาทได้อย่างเหมาะสม และเป็นการพัฒนาเยาวชนให้สามารถปรับพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนไม่มั่วสุมกับแหล่งอบายมุขต่อไป


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน – ข่าว
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag