น่านชาวไทยเชื้อสายอิ้วเมี่ยนบ้านป่ากลาง จัดงานเทศกาลปีใหม่เมี่ยน(ตรุษจีน) ประจำปี พ.ศ.2567

                  วันนี้ 10 ก.พ. 67 ณ สำนักงานเขตพัฒนาราษฎรพื้นที่สูงอำเภอปัว ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหม่เมี่ยน(ตรุษจีน) ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าเมี่ยน"เทศกาลปีใหม่เมี่ยน" ให้คงอยู่สืบไป และยังเป็นการส่งเสริมให้ชนเผ่าอิ้วเมียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆในเทศกาลปีใหม่ สร้างความรักหวงแหนและความภาคภูมิใจต่อวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของตนเอง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการให้ชนเผ่าอิ้วเมียนตำบลป่ากลาง และอิ้วเมี่ยนทั้ง 4 อำเภอในจังหวัดน่าน ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอท่าวังผา อำเภอสองแคว และอำเภอปัว ตลอดจนแขกผู้มาเยือนได้พบปะและร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ร่วมกัน สร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมีนายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน เขต 3 นายชนินทร์  พันธุ์เหม นายอำเภอปัว นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ในนามประธานคณะกรรมการจัดงานส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหม่เมี่ยน(ตรุษจีน)ประจำปี พ.ศ. 2567 ภาครัฐและเอกชนในตำบลปากลาง ผู้นำชุมชน ตลอดจนพี่น้องชาวอิ้วเมี่ยน ประชาชนชาวตำบลป่ากลางร่วมเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ 
                  สำหรับประเพณีปีใหม่อิ้วเมี่ยน(ตรุษจีน)เป็นประเพณีของชาวไทยเชื้อสายอิ้วเมี่ยน ซึ่งมีวัฒนธรรมประเพณีอันล้ำค่าที่สืบทอดกันมาช้านานและเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน เครื่องประดับ และการแต่งกาย เป็นต้น ส่วนวันปีใหม่หรือวันตรุษจีนนั้น ตามประเพณีปีใหม่เมี่ยนหรือเทศกาลตรุษจีนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย ตามปฏิทินจันทรคติของจีน และถือว่าคืนวันที่ 30 เดือน 12 เป็นวันส่งท้ายปีเก่า ส่วนวันที่ 1เดือน 1 คือวันชิวอิก หมายถึงวันแรกของฤดูใบไม้ผลิ วันขึ้นปีใหม่ของชาวเมี่ยนหรืออิ้วเมี่ยน จะมีกิจกรรมต่างๆในการร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยกัน เช่น การไหว้บรรพบุรุษ การเรียกขวัญสมาชิกในครัวเรือน การคารวะขอพรผู้ใหญ่ กินเลี้ยงเฉลิมฉลอง ต้อนรับแขกผู้มาเยือน การสู่ขวัญการแก้บนประจำปี การเลี้ยงผีบรรพบุรุษ เพื่อขอพรขอความคุ้มครองปกปักรักษาคนในตระกูล นอกจากนี้ลูกหลานจากทุกสารทิศจะเดินทางมาเพื่อร่วมพิธีอันเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ขอให้มีโชคลาภ ในการทำมาค้าขายต่างๆ ชาวอิ้วเมี่ยน ทุกคนจะหยุดพักจากการงานทุกอย่าง ได้พบปะพี่น้องญาติมิตร และร่วมกินดื่มสังสรรค์เพื่อขอพรจากญาติผู้ใหญ่ 
                   โดยกิจกรรมต่างๆในวันนี้ประกอบด้วย การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของอิ้วเมี่ยนได้แก่ การตีกลอง จุดประทัด ไหว้เจ้าโดยอาจารย์เป็นผู้ประกอบพิธี การแสดง รำถาด รำเมี่ยนเซี๊ยะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจำลองวิถีชีวิตของชาวอิ้วเมี่ยน ได้แก่ การสาธิตทำเครื่องเงิน การปักผ้า สานตะกร้าใส่ไข่ ทำขนม เป็นต้น ในภาคบ่าย มีการละเล่นพื้นบ้านและมีการแข่งกีฬาสากลของชาวอิ้วเมี่ยนน่านในวันนี้และวันพรุ่งนี้จำนวน 8 หมู่บ้านจากอำเภอ ได้แก่ กีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอลและตะกร้อ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม
Tag