น่าน สาวงามเผ่าถิ่น คว้ามงกุฎธิดาดอย ประจำปี 2567

น่าน สาวงามเผ่าถิ่น คว้ามงกุฎธิดาดอย ประจำปี 2567
จังหวัดน่าน โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประกวดธิดาดอย ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2567 เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม คงความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิถีชีวิตชนเผ่าที่อยู่ในจังหวัดน่าน ซึ่งจัดประกวด 4 ชนเผ่า คือ ถิ่น/ลัวะ ม้ง เมี่ยน และขมุ โดยปีนี้มีสาวงามสมัครเข้าประกวด 27 คน โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมมอบรางวัล
สำหรับผลการประกวดธิดาดอยในปีนี้ สาวงามชนเผ่าถิ่น หมายเลข 24 นางสาวนงนภัส อุทธวัง อำเภอบ้านหลวงส่งเข้าประกวด คว้ามงกุฎธิดาดอยประจำปีนี้ไปครอง พร้อมได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมที่นอนสปริงยางพารา 6 ฟุต มูลค่า 15,900 บาท Gift voucher เสริมความงาม มูลค่า 10,000 บาท Gift voucher วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ จำนวน 1 คอร์ส มูลค่า 19,500 บาท ถ้วยรางวัล และสายสะพาย และยังได้รับรางวัลธิดาประจำเผ่าถิ่น เงินสด 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย

รางวัลรองธิดาดอย อันดับที่ 1 ได้แก่ หมายเลข 6 นางสาวน้ำทิพย์ จารุภคพร อำเภอสันติสุข ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินสด 8,000 บาท Gift voucher เสริมความงาม ถ้วยรางวัล และสายสะพาย ได้รับรางวัลธิดาประจำเผ่าม้ง เงินสด 5,000 บาท และได้รับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน เงินสด 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย
รางวัลรองธิดาดอย อันดับที่ 2 ได้แก่  หมายเลข 2 กัญญารัตน์ เชี่ยวชาญ  อำเภอนาน้อยส่งเข้าประกวด ได้รับเงินสด 6,000 บาท Gift voucher เสริมความงาม ถ้วยรางวัล และสายสะพาย และได้รับรางวัลธิดาประจำเผ่าเมี่ยน เงินสด 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย
รางวัลรองธิดาดอยอันดับที่ 3 ได้แก่ หมายเลข 7 นางสาวซี แซ่ว่าง โรงพยาบาลภูเพียงส่งเข้าประกวด 3,000 บาท Gift voucher เสริมความงาม ถ้วยรางวัล และสายสะพาย
นอกจากนี้ยังมีรางวัลขวัญใจชาวน่าน ได้แก่ หมายเลข 25 นางสาวพรรพษา ศรีแอ ร้านเจ้าเงี้ยว ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินสด 5,000 บาท Gift voucher ตรวจสุขภาพทางสูตินรีเวช และได้รับรางวัลธิดาประจำเผ่าขมุ ได้รับเงินสด 5,000 บาท
รางวัลธิดาดอยผมสวย ได้แก่ หมายเลข10  นางสาวเปรมิกา นิธิโชติยานันท์ อำเภอเชียงกลางส่งเข้าประกวด ได้รับเงินสด 5,000 บาท
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม
Tag